Kind aan Huis

Informatie en contact

Ik verzorg opvang op maandag, dinsdag,woensdag en donderdag

Een aantal zaken omtrent de gastouderopvang zijn wettelijk geregeld. Zo moet iedere  gastouder aangesloten zijn bij een erkend gastouderbureau.

“Kind aan Huis” is aangesloten bij Gastouderadviesbureau Tweede Thuis.

De consulente van het gastouderbureau  regelt de officiële koppeling tussen vraagouder(s) en mij en het g.o.b. heeft tevens de kassiersfunctie.
Ook de jaarlijkse risico-inventarisatie en de evaluaties gebeuren in samenwerking met het g.o.b.

Voor informatie en/of aanvraag voor opvang kun je contact met mij opnemen.

394836_522112841155350_1113766122_n

Kind aan Huis
Annelies van Bloois
Tuins 2
9965 SE Leens
tel. 0595 572821
email  kindaanhuis@live.com

Landelijk Register Kinderopvang nr : 277274060
Inspectierapport

Het bruto tarief is € 6,35 per kind per uur. Daarvan is  € 0,75 voor het g.o.b.
Het netto tarief is afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag waar je
recht op hebt.

Op de website van de Rijksoverheid kun je  meer lezen over
de kinderopvangtoeslag.

website Gastouderadviesbureau:
www.gobtweedethuis.nl